OTP Ingatlanlízing Zrt.

Szükséges dokumentumok

Belföldi magánszemély esetén:

 1. Formanyomtatványok
  · Adatlap (.pdf - 133 Kb)
  · Adatlap készfizető kezes részére (.pdf - 93 Kb) - amennyiben szükséges.
  Egyszerű társ-szerződés esetén az előző pontban szereplő adatlapot kell kitölteni az összes igénylő félnek.
  · Eladói szándéknyilatkozat (.pdf - 948 Kb)
  · Eladói áfa nyilatkozat magánszemély eladó esetén (.pdf - 51 Kb)
  · Eladói áfa nyilatkozat céges eladó esetén (.pdf - 41 Kb)
  · Fénymásolási hozzájárulás (.pdf - 41 Kb) - lízingbevevő részéről, valamint használt lakásnál az eladó részéről is.
  · Jövedelem alapú bírálat eseténMunkáltatói jövedelemigazolás, vagy előző 3 havi bankszámla kivonat (melyen szerepel a munkabér-átutalás összege). Amennyiben saját vállalkozásból származik a jövedelem, APEH által kiadott jövedelemigazolás.
  Egyéni vállalkozók esetén APEH jövedelemigazolást kérünk, valamint egészségbiztosítási igazolást az előző 3 hónapról.

  · Munkáltatói nyilatkozat albérleti hozzájárulásról (.pdf - 87 Kb), amennyiben részesül ilyen támogatásban a lízingbevevő
  · Nyilatkozat foglaló/előleg befizetéséhez (.pdf - 73 Kb) - amennyiben az eladó felé befizetésre kerül a vételár valamekkora része (új és használt ingatlan esetében egyaránt max. 10% lehet, és ezt átutalással kérjük intézni)
  · A lakáscélú pénzügyi lízinget igénylők és a zálogkötelezettek nyilatkozatai
  · Kockázatfeltáró nyilatkozat
  · Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan

 2. Személyes és egyéb okmányok
  · Személyi igazolvány és még egy fényképes okirat
  · Lakcímkártya
  · Adókártya
  ·
  Szabad felhasználású lízing esetén APEH nullás és közmű nullás igazolás (víz, gáz, villany), a lízingbevevő fél/felek részéről (30 napnál nem régebbi)
  · Előző hónapról kétféle számla (közüzemi számlák, vezetékes és mobiltelefon számlák, kábeltévé számla, a lakcímkártyán szereplő címre) és a számlabefizetésének bizonylatai (csekk, vagy bankszámlakivonat)
  ·
  Nyilatkozat vagyoni értékű jogról (özvegyi jog, haszonélvezeti jog) (.pdf - 90 Kb) - amennyiben szükséges

 3. Egyenlegközlők (jelzáloggal vagy végrehajtással terhelt ingatlan esetén)
  · Végrehajtói nyilatkozat (.pdf - 93 Kb)
  · Egyenlegközlő, technikai bankszámlaszámmal ellátva - jelzáloggal terhelt ingatlan esetében

 4. Ingatlannal kapcsolatos dokumentumok:
  · Teljes tulajdoni lap hiteles másolata (30 napnál nem régebbi, Takarnetről lekérhető!)
  · Jogerős használatbavételi engedély - új ingatlan esetén, amennyiben már kiadták
  · Önkormányzati igazolás használatbavételi engedélyről (letölthető itt) - használt ingatlan esetén
  · Eladó adatai (személyes okmányai), elérhetősége, bankszámlaszáma - használt lakás esetében
  · Földhivatali térképkivonat / helyszínrajz (csak új lakás vagy használt családi ház, sorház esetén)
  · Lakás, kiegészítő ingatlanok (garázs, parkoló, tároló) méretezett alaprajza
  ·
  Építési engedély (új lakásnál)
  · Műszaki engedély, tartalom (új lakásnál)
  · Társasház-alapító okirat (új lakásnál)

Belföldi vállalkozók esetén:

 1. Formanyomtatványok
  · Adatlap (.pdf - 100 Kb)
  · Adatlap készfizető kezes részére (.pdf - 93 Kb) - a cégtulajdonos(ok) részéről kitöltendő
  · Eladói szándéknyilatkozat (.pdf - 151 Kb), az eladónak is alá kell írnia!
  · Eladói Áfa-nyilatkozat magánszemély eladó vagy céges eladó esetén
  · Fénymásolási hozzájárulás (.pdf - 43 Kb) - lízingbevevő cég tulajdonosa(i) részéről, valamint használt lakásnál az eladó részéről is.
  · Információs adatlap (a megfelelő a Letölthető dokumentumoknál kiválasztandó)
  · Nyilatkozat foglaló/előleg befizetéséhez (.pdf - 73 Kb), – amennyiben az eladó felé befizetésre kerül a vételár valamekkora része (új és használt ingatlan esetében egyaránt max. 10% lehet, és ezt átutalással kérjük intézni)

 2. Egyéb, a cégre vonatkozó dokumentumok
  · 30 napnál nem régebbi cégkivonat
  · Aláírási címpéldány
  ·
  Utolsó lezárt 2 év (vagy ha 2 lezárt üzleti év nincs, min. 1 lezárt év is elegendő, de ekkor magasabb önerő szükséges)beszámolója és legfrissebb főkönyvi kivonat
  ·
  Nullás, 30 napnál nem régebbi APEH, VPOP és önkormányzati igazolás
  · Bankinformáció a számlavezető banktól
  ·
  Képviseletre jogosult személyes okmányai (Személyi igazolvány és még egy fényképes okirat, lakcímkártya, adókártya.)

 3. Egyenlegközlők (jelzálogjoggal vagy végrehajtással terhelt ingatlan esetén)
  · Végrehajtói nyilatkozat (.pdf - 93 Kb)
  · Egyenlegközlő, technikai bankszámlaszámmal ellátva - jelzáloggal terhelt ingatlan esetében

 4. Ingatlannal kapcsolatos dokumentumok:
  · Teljes tulajdoni lap - hiteles másolata (30 napnál nem régebbi, Takarnetről lekérhető!)
  · Jogerős használatbavételi engedély - új ingatlan esetén, amennyiben már kiadták
  · Önkormányzati igazolás használatbavételi engedélyről (letölthető itt) - használt ingatlan esetén
  · Eladó adatai (személyes okmányai), elérhetősége, bankszámlaszáma - használt lakás esetében
  · Földhivatali térképkivonat / helyszínrajz (csak új lakás vagy használt családi ház, sorház esetén)
  · Lakás, kiegészítő ingatlanok (garázs, parkoló, tároló) méretezett alaprajza
  ·
  Építési engedély (új lakásnál)
  · Műszaki engedély, tartalom (új lakásnál)
  · Társasház-alapító okirat (új lakásnál)

Rezidens deviza külföldi ügyfelek esetén:

 1. Formanyomtatványok
  · Lásd belföldi magánszemélyeknél leírtak. Deviza külföldiek esetében szükséges munkaszerződés is., valamint minden egyes dokumentum hivatalos fordítása. Amennyiben saját vállalkozásból származik az ügyfél jövedelme, adóhatóság általi jövedelemigazolás, valamint az adóhatóság igazolása, hogy az ügyfélnek és a vállalkozásnak nincs adótartozása, vállalkozás beszámolója, mindezek hivatalos fordítása.

 2. Személyes és egyéb okmányok:
  · 2 db fényképes okmány
  (útlevél, jogosítvány, személyi igazolvány)
  · Ügyfel/ek személyre szóló Credit Buro igazolása (KHR megfelelője).
  · Külföldi cégek részére: egyes bekezdésben leírtakon felül az adott ország nyilvántartása szerinti vállalkozásra vonatkozó dokumentumok (pl.: társasági szerződés, cégbírósági nyilvántartó dokumentumok)

 3. Egyenlegközlők:
  ·
  Lásd belföldi magánszemélyeknél leírtak

 4. Ingatlannal kapcsolatos dokumentumok:
  ·
  Lásd belföldi magánszemélyeknél leírtak